Daily Yield

Kuza Money Market Fund KES
KMMF KES 9.48%
Kuza Fixed Income Fund KES
KFIF KES 11%
Kuza Money Market Fund USD
KMMF USD 3.51%
Kuza Momentum Fund KES
KMF KES 14%
Shopping Basket
Kuza Asset Management